En vision om att länka samman

Om oss

LinQs Jobbcenter är ett företag som arbetar med omställning och rekrytering. Vi riktar in oss på arbetssökande som behöver komma ut i arbete och för att uppnå detta mål har vi placerat oss själva som en länk mellan arbetsgivare och den arbetssökande. Vi ser det som vårt uppdrag att identifiera den talang och kompetens som vi tror att alla människor besitter för att sedan inspirera, utbilda, motivera och vägleda dessa till utbildning eller arbete.

 

Många av de människor vi möter saknar inte bara ett arbete eller utbildning men även grunden för ett oberoende och självständigt liv. Vi håller därför aktiviteter som ger den arbetssökande ett bättre självförtroende, mer motivation och fler verktyg som kan behövas i sitt sökande efter ett varaktigt arbete. Vi sätter upp delmål med individen och vår roll i detta är att se till så att alla dessa delmål uppfylls för att slutligen uppnå det huvudsakliga målet — att påbörja en ny karriär som också ger en stabil tillvaro.

 

Att ta på sig ansvaret som länk innebär att vi delar mål med våra arbetssökande. Med anledning av detta så är vi engagerade och arbetar mycket med personliga bemötanden för att vi ska lära känna våra deltagare på djupet. Det är först då som vi verkligen kan hjälpa till och gemensamt skapa mål som vi båda strävar efter.

Våra verksamheter

Rusta & Matcha

Vi på LinQs bedriver Rusta och Matcha som underleverantörer åt Miljonbemanning.

Rusta och Matcha är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning på så kort sikt som möjligt.

Kontakt

Besöksadress

Poeisgatan 10
70371 Örebro

kontakta oss

Email : info@linqs.se

Våra tider

MÅN- FRE: 09:00 – 16:00

LÖR – SÖN: Stängt