HomeBemanning

Hyr personal på kort eller lång sikt

I en snabbt föränderlig värld blir det svårare att planera för framtiden. Genom att anlita oss på Linqs för din bemanning av personal så får du en flexibel personalstyrka och kan anpassa resurserna utefter det aktuella behovet.

Bemanning

De flesta företagen och organisationerna behöver någon gång extra personal under en begränsad period.

Det kan handla om specialkompetens för ett uppdrag, projekt, vikariat eller sjukfrånvaro och produktionstoppar. Vår anpassade lösning passar alla, såväl det lilla företaget som den stora organisationen. Vi har lång erfarenhet av att bemanning och personalbrist, och vet hur det kan se ut i det verkliga livet och hur snabbt det kan gå ibland. I vårt nätverk har vi bred kompetens och olika resurser som med snabbhet kan komma på plats hos er.

Olika former av bemanningstjänster

Interim management, inhouse service och konsultlösningar — tre effektiva bemanningstjänster som vi erbjuder företag och organisationer runt om i Mälardalen.

Vi arbetar där vi har kontor

Linqs skulle kunna arbeta brett över landet när det kommer till bemanning och rekrytering, men vi lägger istället fokus på de orter där vi själva är verksamma. Det eftersom vi dels kan marknaden, vi vet vilka människor som finns i nätverket och vilka kompetenser som de besitter och dels vet vi hur företagen och organsiationerna arbetar. På så vis finns en synergi, en närhet och en djup förankring som gör att vi kan kontrollera hela förloppet.

Vad tidigare kandidater säger om oss

Aidin Issa
Läs mer
Jag tycker ni på Miljonbemanning/LinQS är mycket bra. Jag fick väldigt bra hjälp av er. Ni får fem av fem stjärnor!
Kim Kingsepp
Läs mer
Jag har varit aktuell i Rusta och Matcha under två perioder. Min upplevelse med detta har varit mycket positivt. Min handledare/coach på Miljonbemanning/LinQS har varit väldigt bra. Hon visar ett starkt och fint arrangemang att hjälpa sina klienter att komma ut på arbetsmarknaden. Jag rekommenderar henne stort framförallt för sin drivkraft och sitt serviceinriktade bemötande.
Mohammed Ali
Karlstad
Läs mer
Är så tacksam för den tid och energi som min handledare gett mig och vill varmt rekommendera Miljonbemanning/Linqs som leverantör av tjänsten Rusta och Matcha.
Needar
Läs mer
Rusta och Matcha via personalen på Miljonbemanning/LinQs är jättebra! Jag har fått bra stöd och ni är så duktiga att ge den hjälp man behöver att hitta ett jobb. Jag fick kontakt med en arbetsgivare som jag sommarjobbat hos och jobbar extra hos nu, under mina studier. Fick också stöd med att få aktivitetsstöd istället för lån från CSN när jag nu studerar. Rekommenderar Miljonbemanning/LinQs om man vill få hjälp med att hitta jobb!
Föregående
Nästa

Låt oss göra det tillsammans

Registrera dig till vårt nyhetsbrev och ta del av viktig information för dig som jobbsökande. I nyhetsbrevet delar vi tips, lediga tjänster, guider och andra intressanta saker som du kan ha stor nytta av.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev
Shopping Basket

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kul att du vill ha vårt nyhetsbrev! Registrera dig här nedan så kommer du igång.